Iskolánkról

A Pasaréti Gimnázium 1995-ben alakult. A képzés négy, hat és nyolc évfolyamos gimnáziumi tagozaton, osztályonként 15-20 fővel folyik.

Tanulóink ötödiktől heti hat órában tanulják az angol nyelvet, melyből kettő kimondottan kommunikáció-központú óra anyanyelvi lektorunkkal. A 9. évfolyamon az angol mellett belép a második idegen nyelv is (német, spanyol vagy francia), heti négy órában.

Az iskolai oktató-nevelő munka fő célkitűzése nem csupán a növendékek szaktárgyi tudásának megalapozása, az érettségi vizsgákra és felsőfokú tanulmányaik megkezdésére való felkészítése. A tárgyi tudás mellett nagy hangsúlyt fektetünk kreativitásuk kibontakoztatására, érdeklődésük felkeltésére, valamint a modern IT ésszerű használatára. Kiemelt szerepet kap az élő idegen nyelvek korszerű, magas szintű oktatása. 

Iskolánk magas, de egyértelmű és teljesíthető követelményeket támaszt a tanulókkal szemben. Kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a tanár-szülő kapcsolat hatékony és folyamatos fenntartásának. 

A tanórán kívüli számos szabadidős tevékenységet szervezünk: rendszeres színház-, opera- és múzeumlátogatást,  tantárgyi és egyéb szakköröket, melyek célja a tehetséggondozás vagy akár a felzárkóztatás, a külföldi továbbtanuláshoz szükséges nyelvvizsga előkészítő kurzusokat, sportköröket. Gimnáziumunk rendszeresen szervez bel- és külföldi kirándulásokat, tanulmányi- és sporttáborokat.

A tanári kar egyetemi diplomás, több éves gyakorlattal rendelkezől, motivált, a korszerű IT használat mellett elkötelezett, dinamikus tanárokból áll. 

Az iskola működésének gazdasági hátterét alapítványi támogatások biztosítják.

Fenntartó: Alapítvány a Pasaréti Gimnázium Létesítésére és Működtetésére

Bankszámlaszám: 10104105-56274046-00000006

Az alapítvány adószáma: 18074356-1-41

Iskolánk címe és telefonszámaiNév: Pasaréti Gimnázium

OM azonosító: 035343

Cím: 1022 Budapest, Lóczy Lajos u. 11.

Igazgatói titkárság: 1-326-90-71, 1-326-86-20E-mail: pasareti.gimi@gmail.com

Web: www.gimi.huAz iskola nyitva tartása tanítási napokon


Iskola:

Hétfő - csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 16.00

Titkárság:

Hétfő - csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 14.00Az iskola megközelíthetősége:

  • A Széll Kálmán térről a 149-es busz segítségével, amely munkanapokon 7 percenként jár. A Gábor Áron megállónál kell leszállni – menetidő 12 perc.
  • A Nyugati pályaudvartól a 91-es és a 291-es busz segítségével – az Orló utcánál kell leszállni, majd leballagni a Lóczy Lajos utcán, a 11-es házszámig.
  • A Széll Kálmán tértől a 91-es busz segítségével - a Bimbó utcánál kell leszállni.
  • A Libegőtől a 291-es busz segítségével - erről is a Bimbó utcánál kell leszállni.
  • A Pasaréti térről az 5-ös busz segítségével a Gábor Áron utca megállóig, majd felgyalogolni a Gábor Áron utcán.

A heti munkarendről általábanA tanítási órák 8.30-kor kezdődnek. A délelőtti órák legkésőbb 14.50-kor befejeződnek, ezután kezdődnek a délutáni foglalkozások:

  • konzultációk vagy korrepetálások,
  • a diáksportkör foglalkozásai,
  • szakköri foglalkozások és emelt szintű órák.

Az iskola vezetősége

Réti László, igazgató

Árpád Attila, igazgatóhelyettes

Titkárság

Szénásiné Felcsuti Zita, iskolatitkár

  

Szaktanárok

Árpád Attila matematika, fizika
Beregi Nóra angol nyelv
Csorba-Nagy Fanni biológia, kémia
Herczeg Eszter magyar nyelv és irodalom, média
Gutai-Bálint Katalin magyar nyelv és irodalom, történelem
Hesser Judit testnevelés
Holma-Tóth Adrienn magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv
Inmaculada Paredes Lorca angol nyelv, spanyol nyelv - anyanyelvi lektor
Kertész Ferenc angol nyelv
Komjáthy Katalin angol nyelv, német nyelv
Farkas Máté testnevelés
Lichner Barbara rajz és vizuális kultúra, technika
Majoros László matematika, fizika, informatika
Merkely Bence testnevelés
Réti Éva francia nyelv, német nyelv
Réti László matematika, fizika
Takáts Tamás ének-zene, etika, művészettörténet
Kiss Tímea matematika, testnevelés, olasz nyelv
Szabó Ábel magyar nyelv és irodalom, történelem, angol